Profesjonalny kurs fotografii od podstaw

10 h lub 20 h

 Aby wziąć udział w kursie potrzebujesz jedynie aparatu z ustawieniami manualnymi 

kursyfoto

edukacja 

 

1. Administratorem danych osobowych zebranych w celu realizacji Szkoleń w ramach Kursyfoto jest Łukasz Wolańczyk. Przekazuje zebrane dane osobowe Organizatorowi celem umożliwienia mu realizacji Szkoleń w zakresie niezbędnym dla tej realizacji.

2. Kursyfoto informuje, że:

a.siedzibą ul.Krakowska 100/2 50-427 Wrocław,

b.dane zostały zebrane w celu umożliwienia wywiązania się z umowy, gdy osoba, której dane dotyczą jest jej stroną, lub gdy jest to niezbędne do podjęcia koniecznych działań przed zawarciem umowy oraz w celach archiwalnych i statystycznych,

c.Klientowi oraz Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania. Prawo to można realizować przez wysłanie maila na adres odpowiedni dla swojego miasta z prośbą o modyfikację lub usunięcie danych osobowych.

d.Przekazanie danych jest dobrowolne, jednak brak takiego przekazania uniemożliwia korzystanie usług organizowanych w ramach Kursyfoto.

3. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych w zakresie szerszym.

4. W trakcie korzystania z Serwisu, oprogramowanie działające na serwerze udostępniającym te strony gromadzi następujące dane:

a.zapytania HTTP (w tym adresy IP, z których wysyłane są te zapytania oraz informacje jakie zasoby są przeglądane przez użytkownika);

b.czas otrzymania zapytania oraz wysłania odpowiedzi;

c.w przypadku, gdy wysłanie zapytania nastąpiło za pomocą linku umieszczonego na innej stronie WWW, adres tej strony (tzw. referrer);

d.informacje o systemie operacyjnym, przeglądarce i inne dane udostępniane przez komputer użytkownika, zależnie od jego konfiguracji;

e.inne dane przesyłane przez komputer użytkownika za pomocą protokołu HTTP;

f.dane osobowe użytkowników, gdy podadzą oni te dane w formularzach udostępnionych w serwisie (formularzu rejestracyjnym oraz innych formularzach).

5. Dane, o których mowa powyżej są gromadzone na czas nieokreślony i przetwarzane tylko i wyłącznie zgodnie z Regulaminem KursyFoto. Dane te mogą być przekazane osobom trzecim, jeżeli wymaga tego prawo.

6. KursyFoto może gromadzić informacje o sposobie korzystania przez użytkowników z witryny internetowej. Może w tym celu wykorzystywać pliki cookie. Pliki cookie to elementy informacji zapisywane na dyskach twardych komputerów użytkowników przez przeglądarki internetowe. Podczas ponownych odwiedzin witryny internetowej serwer automatycznie rozpoznaje plik cookie i udostępnia informacje na temat ostatniej wizyty użytkownika. Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie; zwykle możliwa jest zmiana ustawień w celu wyłączenia automatycznej akceptacji. Jeśli użytkownik zdecyduje się na zablokowanie plików cookie, nadal będzie mógł korzystać z większości funkcji Serwisu. Kursyfoto może także monitorować użytkowników w celu oceny popularności różnych obszarów witryny oraz doskonalenia nawigacji, jednak te informacje nie są łączone z danymi osobowymi. 

7. Wykorzystywane przez Serwis zewnętrzne systemy statystyk kontrolowane przez osoby trzecie mogą również zapisywać na dysku użytkownika własne pliki cookie, jeżeli użytkownik nie zablokuje takiej możliwości. Pliki te nie są objęte niniejszą polityką. Kursyfoto nie jest w stanie kontrolować sposobu wykorzystania tych plików przez osoby trzecie i w związku z tym odpowiedzialność Kursyfoto za ich wykorzystanie jest wyłączona w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

8. Niniejsza polityka obowiązuje w ramach Serwisu. W Serwisie mogą być umieszczone odnośniki (linki) do serwisów zewnętrznych, w których niniejsza polityka nie obowiązuje.

Polityka prywatności

Kursyfoto © 2013/2018 | •  WebWave